Tội vu khống bôi nhọ danh dự người khác (Điều 156 BLHS 2015)

Tội vu khống bôi nhọ danh dự người khác (Điều 156 BLHS 2015)

Nội dung bài viết “Tội vu khống bôi nhọ danh dự người khác (Điều 156 BLHS 2015)”: Ở Việt Nam, quyền con người, quyền công dân được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Bảo vệ con người không chỉ là bảo vệ sức khỏe, tính mạng mà còn bảo vệ cả về danh dự, … Đọc tiếp