Mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con 2023

Khi hai người quyết định kết hôn và về chung sống với nhau dưới một mái nhà, thứ kết nối họ không chỉ là quan hệ nhân thân giữa hai bên mà còn cả những vấn đề như tài sản và con cái. Con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ nên tranh chấp giành quyền nuôi con là một trong những vấn đề tranh chấp lâu nhất. Hãy cùng công ty Luật TNHH Lawfully tìm hiểu xem pháp luật hiên nay có quy định riêng cho mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn hay không trong bài viết dưới đây.

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON SAU LY HÔN

1.1 Chủ thể được quyền làm mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định người có quyền yêu cầu khởi kiện giành lại quyền nuôi con tại điều 84 như sau: 

 • Cha hoặc mẹ đẻ của người con có mong muốn được thay đổi hoặc giành lại quyền nuôi con; 
 • Nếu không phải cha hoặc mẹ đẻ của con nhưng xác định được người đang trực tiếp nuôi dưỡng con không còn đủ điều kiện để nuôi dưỡng cũng như đảm bảo cho sự an toàn của đứa trẻ thì những người thân thích của đứa trẻ này hay đại diện một số cơ quan chuyên môn về phụ nữ và trẻ em hoàn toàn có quyền yêu cầu Toà án thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng đứa trẻ. 

1.2 Trường hợp cần mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn

truong-hop-can-mau-don-khoi-kien-gianh-quyen-nuoi-sau-ly-hon-900x600-JPEG
Trường hợp cần mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn

Khi ly hôn, vợ chồng có quyền tự thỏa thuận với nhau về các vấn đề như quyền nuôi con, cấp dưỡng…Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được thì có thể làm đơn gửi đến Tòa án, yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc trao quyền nuôi dưỡng trực tiếp chăm sóc cho một trong các bên.

Thông thường khi gửi đơn ly hôn họ sẽ có yêu cầu về con chung. Nhưng cũng có không ít các đôi vợ chồng tiến hành ly hôn trước rồi mới làm mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn. Điều này có thể do sau khi đã nộp đơn khởi kiện ly hôn thì hai bên mới phát sinh tranh chấp về quyền nuôi con hoặc do các vấn đề khác phát sinh khiến họ muốn thay đổi quyền nuôi con mà không thỏa thuận được nên họ phải làm mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn riêng sau đó.

1.3 Mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn có nội dung cơ bản nào?

Pháp luật hiện hành không quy định riêng mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn. Cho nên thể thức của mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn cũng giống như mẫu đơn khởi kiện dân sự nói chung được quy định tại điều 189 BLTTDS. Cụ thể là tương tự như Mẫu số 23 ban hành kèm theo theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP, chi tiết như sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nơi bị đơn cư trú;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện. Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị khởi kiện;
 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm, những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện;
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện: giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, bản án, quyết định giải quyết ly hôn của tòa án, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh,… (bản sao).

2. MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN GIÀNH QUYỀN NUÔI CON SAU LY HÔN 2022 VÀ CÁCH VIẾT

2.1. Mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn mới nhất năm 2022

mau-don-khoi-kien-gianh-quyen-nuoi-con-sau-ly-hon-700x777-JPG
Mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)……………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)…………………………………………………………………………………

Địa chỉ (6) …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)………………………………………..

Địa chỉ: (8)…………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…………………………………..

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Người làm chứng (nếu có) (12)…………………………………………………………………

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)…………………..

1……………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)   

           Người khởi kiện (16)

2.2 Cách viết mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn

(1) Ghi địa điểm làm Mẫu đơn khởi kiện quyền nuôi con sau ly hôn

     Ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm…….

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn;

(3) Ghi đầy đủ họ tên

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn.

(5), (7), (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết. Ví dụ: 

 • Năm….tôi và anh A kết hôn có một con chung là cháu C
 • Năm….do mâu thuẫn, đời sống hôn nhân không thể kéo dài tôi và anh A đã quyết định ly hôn. Sau quá trình giải quyết, Tòa án nhân dân……….. đã ra quyết định số…. công nhận yêu cầu thuận tình ly hôn giữa tôi và anh A. Trong đó, cháu C được giao cho cha đẻ tức anh A trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. 
 • Tuy nhiên hiện nay công ty anh A phá sản, anh A thất nghiệp, tôi nhận thấy anh A đã không còn đủ điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng cháu C
 • Do vậy, tôi làm đơn đề nghị Quý Tòa xem xét i và tiến hành giải quyết tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn giữa tôi và anh A……….. theo đúng quy định của pháp luật hôn nhân gia đình và tố tụng dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và cháu C.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn:

     Ví dụ:

 • Bản sao có công chứng Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc các giấy tờ tùy thân khác;
 • Sổ hộ khẩu
 • Bản án hoặc quyết định của Tòa án về việc đã ly hôn;
 • Giấy khai sinh của các con ( bản sao có công chứng);
 • Các tài liệu, chứng cứ làm căn cứ để thay đổi quyền nuôi con;

                   ….

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án.

(16) Người khởi kiện ký hoặc điểm chỉ của đó; Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

3. DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH LUẬT LAWFULLY

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm và trách nhiệm với công việc, chúng tôi xin cam kết nếu như khách hàng sử dụng mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn của Luật Lawfully  như sau:

 • Đơn được soạn chi tiết, đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật;
 • Trong quá trình làm việc nếu khách hàng có vướng mắc sẽ được hướng dẫn, giải đáp kịp thời;
 • Đảm bảo tiến độ công việc và thời gian đã cam kết trong hợp đồng;
 • Chi phí phải chăng.

Trên đây là phần tư vấn về mẫu đơn khởi kiện giành quyền nuôi con sau ly hôn, xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm!

Xem thêm bài viết:

Ly hôn cha muốn giành quyền nuôi con có được không?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết này

Viết một bình luận