Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm – Cần 03 điều kiện

 Các tổ chức hoạt động dịch vụ việc cần xin cấp giấy phép dịch vụ việc làm để đi vào kinh doanh, hoạt động. Quy trình thế nào, thủ tục ra sao? Cần điều kiện gì? Mời các bạn tham khảo qua bài viết Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Cần có 03 điều kiện.

I- Hoạt động dịch vụ việc làm là gì? Vì sao phải xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm?

Hoạt động dịch vụ việc làm theo điều 36 Luật việc làm 2013 bao gồm:  Tư vấn , giới thiệu việc làm; cung ứng, tuyển dụng lao động và có thu thập thông tin về thị trường lao động. Tổ chức dịch vụ việc làm bao gồm 2 loại. Đó là trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. 

vì sao phải xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
vì sao phải xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm( (xin cấp giấy phép dịch vụ việc làm))

Hoạt động dịch vụ việc làm là dịch vụ kinh doanh có điều kiện tại phụ lục IV Luật đầu tư 2014. Vì vậy, phải có giấy phép dịch vụ việc làm. Theo Điều 4 Nghị định 95/2013/NĐ-CP, nếu  chưa được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nhưng có hoạt động này sẽ bị phạt tiền từ 45.000.000 đến 60.000.000 đồng

II- 3 điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm:

Để xin cấp giấy phép dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cần đảm bảo 3 điều kiện sau, theo quy định tại Nghị định 52/2014:

1- Điều kiện về trụ sở để xin giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm:

ĐIều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm
ĐIều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm.                                                                                              

Điều kiện đầu tiên cần đáp ứng là trụ sở.Theo điều 8 nghị định 52/2014, để được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, trụ sở doanh nghiệp cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

“Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên       Nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên”

2- Điều kiện về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:

+ Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;

+ Không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc
 • Là đối tượng trốn khỏi nơi cư trú,
 • Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
 • Bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm

+ Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hay cung ứng lao động từ đủ 02 năm trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị xin cấp giấy phép dịch vụ việc làm.

3- Điều kiện về ký quỹ để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm : 

Để được cấp giấy phép dịch vụ việc làm, doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính. Doanh nghiệp sẽ được hưởng lãi suất theo quy định của pháp luật.

Tiền ký quỹ sẽ được dùng khi giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp. 

Tiền ký quỹ của doanh nghiệp được hoàn  trong các trường hợp sau (khoản 4 điều 10 nghị định 52/2014):

 • Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp không được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép;
 • Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp nộp lại, bị thu hồi giấy phép.

III- Trình tự, thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm:

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ việc làm
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ việc làm

1-Các bước thực hiện:

Trình tự xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm có các bước sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ  xin cấp giấy phép dịch vụ việc làm
 • Bước 2: Nộp hồ sơ đến Sở lao động – Thương binh xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ, Sở lao động – Thương binh xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Trong thời hạn 07 ngày nhận được hồ sơ , cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do từ chối cấp giấp phép hoạt động dịch vụ việc làm
 • Bước 3: Nhận kết quả về việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

2-Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị  xin giấy phép dịch vụ việc làm theo Mẫu số 02 Phụ lục II nghị định 23/2021/NĐ-CP
 2.  01 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm đáp ứng điều kiện
 3. Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 03 Phụ lục II nghị định 23/2021/NĐ-CP
 4. Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục II nghị định 23/2021/NĐ-CP
 5. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài.
  Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.
 6.  01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp chuyên môn theo quy định hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:
  a) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc đế đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  b) Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm).
  Các văn bản quy định tại điểm a, điểm b khoản này là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật

Trên đây là những nội dung tư vấn của công ty về xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Khách hàng có nhu cầu thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm vui lòng liên hệ với công ty Luật TNHH Lawfully để nhận tư vấn.

Xin chân thành cảm ơn! Chúng tôi rất hân hạnh được cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho quý khách!

Chia sẻ bài viết này

Viết một bình luận